In het dorpshuis is een voorlichtingsavond voor de buurt. Er is veel belangstelling en de reacties zijn positief