Er is besloten om een stichting op te richten en er wordt gewerkt aan de statuten