De initiatief groep

Initiatiefnemers
Govert en Artheke van Oord,
Rompt en Antje Klokman,
Arie en Gerry Weggeman

Een kleine groep ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking kwam in maart 2015 voor het eerst bij elkaar en werden de initiatiefnemers van het plan dat geleid heeft tot het Zorghuis Zimra

Nadat de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het plan besproken waren werd stichting Zorghuis Zimra opgericht.

Stichting Zorghuis Zimra

Bestuur
Govert van Oord (voorzitter)
Frank Weggeman (penningmeester)
Janan van Asselt (secretaris)

In mei 2016 is de stichting zorghuis Zimra als rechtspersoon opgericht om de initiatiefgroep te vertegenwoordigen. In de statuten zijn in juridische termen het doel, de mogelijkheden en de beperkingen van de stichting verwoord.

Huishoudelijk reglement

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op waarin de statuten worden aangevuld.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding: Antje en Rompt Klokman

Contact

Als u een vraag of een opmerking hebt, kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen