schetsplan indeling school

De architect heeft een presentatie gemaakt die naar de gemeente is gestuurd