Zorg en begeleiding

ZIMRA werkt vanuit de Zorgdriehoek. Hierin staan ouders/wettelijk vertegenwoordigers, de bewoner en de zorgprofessional elk in een punt van de zorgdriehoek. De basis van de driehoek is de verbinding tussen de ouders/wettelijk vertegenwoordiger en de zorgprofessional. Het uitgangspunt is dat hoe steviger  deze basis van de driehoek is, hoe veiliger de leef- en groeiomgeving van de bewoner is. Een stevige basis bestaat uit een heldere communicatie, transparantie en bewustzijn van ieders verschillende, maar elk zo zeer belangrijke positie in de driehoek. Deze driehoek zal ook bij de intake besproken worden en tijdens de zorgplan bespreking een basis vormen waar vanuit het gesprek plaats vindt.

De mensen die in het zorghuis wonen hebben zorg en begeleiding nodig. De kwaliteit hiervan is eigenlijk nog belangrijker dan de kwaliteit van het gebouw waar ze wonen. Van de kwaliteit van het gebouw kunnen we zeggen dat die uitstekend is. Het is gloednieuw en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Ook aan de zorg stellen wij hoge eisen.

De zorgbehoefte is per persoon verschillend. Daarom wordt voor iedere bewoner een persoonlijk zorgplan opgesteld.

De zorgplannen worden goed afgestemd met

  • de ouders of verwanten die wettelijk vertegenwoordigers zijn
  • de bewoners
  • Het zorgteam

Zij ondertekenen het plan .

Een goede vertrouwensrelatie tussen de bewoners, hun vertegenwoordigers en hun zorgverleners is van heel groot belang. Die relatie is voor een groot deel bepalend voor de kwaliteit van de zorg.

De zorg en begeleiding wordt bekostigd uit de PGB’s van de bewoners. Dit budget moet optimaal besteed worden, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Behalve de zorg voor iedere bewoner afzonderlijk is ook de zorg voor de groep als geheel van groot belang. De bewoners gaan samen een woongroep vormen waar ieder een eigen plekje heeft. Vooral in de opbouwfase zal er aan gewerkt worden dat de bewoners het samen goed hebben en gelukkig zijn.

Zorgverleners

Het bestuur van Zimra heeft samen met Antje een team van bekwame zorgverleners samengesteld. Deze zorgprofessionals onderschrijven onze identiteit en visie.

Dagbesteding

De wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zoeken zelf een geschikte dagbesteding in de omgeving, en zij sluiten zelf een overeenkomst met de desbetreffende instelling. Dit in goed overleg met Zimra, zodat de dagbesteding aansluit op de zorguren die Zimra biedt, en de kosten passen binnen het totale budget.

Vrijwilligers

Evenals in de meeste zorghuizen wordt er een team van vrijwilligers samengesteld. Vrijwilligers zijn van groot belang omdat zij met allerlei eenvoudige activiteiten een nuttige bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de bewoners.